Arrangörsföreningarna

Organisationskommitténs ordförandes hälsning

Hälsningen på kommande…

En hälsning av hedersordförande för

Europas Friidrottsförbund  

Till deltagarna och publiken

Corona pandemin har begränsat alla idrottstävlingar i långt över ett år. Därför är det en särskild glädje att kunna samlas till FM för flickor och pojkar 14-15 år. Målsättningen för alla deltagare är som alltid att uppnå goda resultat, personliga rekord och fina placeringar. Men lika viktigt är det att uppleva glädjen i idrotten, lagandan och kamratskapet.

FM tävlingarn ingår som en del i Kokkolan Veikots 100-årsjubileum och jag vill framföra mina hjärtliga gratulationer till jubilaren. Jag önskar alla deltagare fighting spirit, laganda och goda resultat samtidigt som jag tackar varmt arrangörerna IF Åsarna och Kokkolan Veikot för fina arrangemang.

Carl-Olaf Homén

Hedersordförande för Europas Friidrottsförbund  

Kokkolan Veikot

Kokkolan Veikot rf är en idrottsföreningen som grundades år 1921. I år 2021 firar föreningen alltså sitt 100 års jubileum. Föreningens verksamhet leds av en styrelse med en ordförande och sex styrelsemedlemmar. Styrelsen väljer inom sig en viceordförande och en sekreterare.

Föreningen har idag sex olika sektioner: friidrotts-, skid-, boxnings-, bowlings-, motionsidrotts- och roddsektionen. Föreningen har för tillfället ca 300 medlemmar.

Grensektionerna ansvarar för sin egen idrottsverksamhet, men större idrottsevenemang sköts som talkoarbete med hela föreningens krafter. Evenemang som årligen har förverkligats genom talkoarbete är friidrottens Hippotävlingar och Veneziadmaraton som löps under Veneziaden i Karleby.

Förutom de egna större evenemangen idkar föreningen också samarbete med andra idrottsföreningar i regionen. Ett exempel på detta är friidrottens FM tävlingar för 14-15 åringar i Karleby som under jubileumsåret 2021 organiseras tillsammans med IF Åsarna.

IF Åsarna

IF Åsarna grundades 1982 i Kronoby kommun som en representationsförening inom friidrott för moderföreningarna IK Kronan, IK Myran och TUS. År 2015 gick även moderföreningarnas skidåkare över till att representera IF Åsarna i tävlingssammanhang och sedan dess har föreningen två skilda sektioner för friidrott och skidåkning.

Tidigare sköttes endast tävlingsverksamheten av föreningen, medan moderföreningarna hade hand om all knatteverksamhet. Under 2000-talet har IF Åsarna utvecklat verksamheten så att föreningen idag sköter om tränings- och tävlingsverksamheten för alla åldrar inom friidrotten i Kronoby kommun.

Sedan sportplanen i Nedervetil totalrenoverades år 2011 har Åsarna aktivt ordnat friidrottstävlingar på planen. I samband med detta har också en stor funktionärskår samlats ihop och utbildats. Föreningen samarbetar gärna med andra föreningar i närregionen och som en del i detta samarbete ordnar man tillsammans med Kokkolan Veikot FM för 14/15-åringar år 2021 på Kyrkbackens idrottsplan i Karleby.

IF Åsarnas verksamhet sköts i sin helhet av föreningens medlemmar på ideell basis. Vissa personer bär ett större ansvar framförallt för ledningen, planeringen och koordineringen av verksamheten, men varenda medlems insats är viktig och värdefull.

IF ÅSARNAs hemsida

KOKKOLAN VEIKOTs hemsida