Funktionärsinfo

RÄDDNINGSPLAN

Här hittar du räddningsplanen på finska, den svenska versionen är under arbete!

DOMARINFO

Domarkåren FM1415SM 6-8.8 2021

Juha Yrjänä, tävlingsledare

Martin Ahlskog, ledare för fältgrenar

David Nyman, ledare för löpgrenar

Viktiga datum

Domarskolning maj-juni 2021

Genrepstävlingar på Kyrkbackens idrottsplan, Karleby: 21.6 2021 och 6.7 2021

Provtillfälle för funktionärskläder på Kyrkbackens plan under förtävlingarna 21.6 2021.

Informationstillfälle för grenledare 1.8 2021 klockan 18.00 på Kyrkbackens plan.

Informationstillfälle för alla funktionärer 2.8 2021 klockan 18.00 vid Hälsovägen 1.

Testkväll torsdag 5.8 2021 klockan 18.00 på Kyrkbackens plan.

Info till domarna

Här samlas information om det dagliga arbetet för domare och funktionärer. Om någonting är oklart så vänd dig i första hand till din egen grenledare. Vid funktionärsutrymmet vid Kyrkbackens idrottsplan finns också information tillgänglig och där finns alltid någon person på plats.

Ni kan givetvis alltid fråga tävlingsledaren och andra ansvarspersoner.

Alla som är utsedda till domare bör kunna åta sig annan uppgift förutom den planerade vid behov. Detta t.ex. om någon annan domare får plötsligt förhinder.

Samling

Funktionärerna samlas dagligen 60 minuter (stavgruppen 90 minuter) innan den egna grenens fösta tävling framför funktionärsutrymmet. Ifall det regnar kan man utnyttja de förråd som finns i ändan av servicebyggnaden. Till tävlingsplatsen förflyttar man sig längs samma rutter som de tävlanden med ledning av grenledaren. Efter att den första grenen avslutats bestämmer grenledaren när följande samling är.

Klädsel

Domarna och andra funktionärer bör under tävlingsdagarna ha på sig funktionärskläder.

Dessa tider kan du hämta funktionärskläderna:

Tisdag 3.8 klockan 10-13 och 17-20
Onsdag 4.8 klockan 14-21
Torsdag 5.8 klockan 12-21

Mat

Alla funktionärer får en varm rätt per dag. Kaffe, te och kalla drycker finns också.

Parkering

De funktionärer som tillbringar hela dagen vid plan parkerar sina bilar på bortre sidan av idrottsplan. Se närmare från områdeskartan.
De andra vid parkeringsområdet som ligger i närheten av Padelhallen (fd. Håkkishallen).

Uppvärmning

Konstgräsplanen mellan idrottsplanen och parkeringen samt spånbanan som finns bakom bortre långsidan fungerar som uppvärmningsområden. Uppvärmningsområdet för långa kast finns i Nedervetil vid släggplanen, adressen Murickvägen 155, 68410 Nedervetil. Det tar ca 20 minuter att köra till släggplanen från tävlingsplatsen.

Calling

Call room finns i ändan av uppvärmningsområdet nära 100:s starten. Idrottaren kommer till tävlingsplatsen endast genom call room.

Första hjälp