Tävlingsinfo

TÄVLINGSDIREKTIV

(Uppdaterat 7.8 2021)

RANKING

6.8 2021

P14 – P15 – F14 – F15 – hittar du HÄR

Allmänt

Tävlingarna arrangeras i Karleby 6 – 8.8 2021 på Kyrkbackens idrottsplan, Ventusvägen 47, 67700 Karleby.

Tävlingarna börjar kl. 13.00 på fredag, på lördag kl.10.00 och på söndag kl. 9.30.

Parkeringsområdena finns i närheten av idrottsplanen. Följ körbeskrivningarna.

TIDSSCHEMA

Tävlingarnas tidsschema

Tävlingskansli

Tävlingskansliet finns vid Kyrkbackens idrottsplan i närheten av huvudingången.

Tävlingskansliets öppettider  
Torsdag 5.8 18.00 – 21.00
Fredag 6.8 10.00 – 21.00
Lördag 7.8 7.30 – 19.00
Söndag 8.8 7.00 – 18.00

Tävlingskansliets tjänster:

 • utdelning av tävlingsmaterial
 • bekräftning och återtagning av bekräftning
 • försäljning av matbiljetter
 • protester
 • Infopunkt

Förfrågningar: Anne Hautamäki 050 591 6855

Grenprogram

Fredag 6.8  
P14 och P15  
300 m häckfinal
1500 m hinderfinal
3000 m gångfinal
trestegfinal
släggafinal
F14 och F15  
300 m häckfinal
1500 m hinderfinal
3000 m bangångfinal
stavfinal
spjutfinal
slägga final
Lördag 7.8  
P14 och P15  
100 m försök + semifinal + final
800 m final
100 m häck försök + final
höjd final
längd final
kula final
spjut final
F14 och F15  
100 m försök + semifinal + final
800 m final
80 m häck försök + final
längd final
kula final
slägga final
Söndag 8.9  
P14 och P15  
300 m försök + semifinal + final
2000 m final
stav final
diskus final
F14 och F15  
300 m försök + semifinal + final
2000 m final
höjd final
tresteg final
diskus final

Rätt att delta i tävlingarna

Rätt att delta i tävlingarna har de 2006 och 2007 födda idrottare som har uppnått A-gränsen inom den tidsram som tävlingsreglerna fastställer (fr.o.m. 1.5 2020). En idrottare har rätt att delta i högst två grenar under tävlingarna. OBS! Mer detaljerade instruktioner om lagtävlingen finns lägre ner.

Lagtävling

Lagtävlingen går i fältgrenarna och gång.
Till alla fältgrenar och gång får man för varje idrottare som nått A-gränsen också anmäla en som nått B-gränsen. I fältgrenarna utgör de två idrottare som placerat sig bäst under de tre första omgångarna ett lag och på basen av det delas medaljerna ut. Flera lag kan delta från en förening ifall de ovan nämnda kriterierna uppnås.

Resultatgränser

POJKAR 15AB
100 m12.3012.85
300 m40.6043.00
800 m2:16.002:26.00
2000 m6:45.007:10.00
100 m h15.8016.80
300 m h45.0047.00
1500 m hinder5:35.006:00.00
höjd1.621.50
stav2.702.45
längd5.505.00
3-steg11.2010.30
kula12.4010.50
diskus36.0032.00
slägga36.0031.00
spjut48.0042.00
3000 m gång18:30.0020:00.00

FLICKOR 15AB
100 m13.4013.95
300 m44.7046.80
800 m2:33.002:43.00
2000 m7:40.008:10.00
80 m h13.1013.95
300 m h49.5052.00
1500 m hinder6:20.006:45.00
höjd1.491.39
stav2.201.95
längd4.904.50
3-steg10.209.50
kula10.209.40
diskus28.0024.00
slägga32.0026.00
spjut34.0029.00
3000 m gång19:30.0021:00.00

POJKAR 14AB
100 m12.7013.35
300 m 42.0044.60
800 m 2:21.002:31.00
2000 m7:00.007:30.00
100 m h16.6017.60
300 m h46.0048.00
1500 m hinder5:50.006:15.00
höjd1.561.44
stav2.602.30
längd5.154.65
3-steg10.209.40
kula11.209.80
diskus33.0027.00
slägga33.0026.00
spjut42.0036.00
3000 m gång19:30.0021:00.00

FLICKOR 14AB
100 m 13.5514.15
300 m 45.5047.70
800 m2:34.002:44.00
2000 m 7:45.008:15.00
80 m h13.3514.40
300 m h50.0052.50
1500 m hinder6:30.006:55.00
höjd1.471.38
stav2.101.85
längd4.804.45
3-steg9.909.10
kula9.808.80
diskus26.0022.00
slägga30.0025.00
spjut32.0027.00
3000 m gång20:30.0022:00.00

Anmälan

Idrottaren bör anmäla sig senast 29.7 2021 via kilpailukalenteri.fi. 

Deltagaravgiften är 18 € / gren och den betalas i samband med anmälan.

Efteranmälning senast 24 timmar efter att anmälningstiden gått ut. Efteranmälningsavgiften NN / gren.

Tävlingsregler

Finlands friidrottsförbund mästerskapsregler

Bekräftning

Bekräftningen bör enligt mästerskapsreglerna göras senast 90 minuter innan grenen början. Bekräftningen kan göras tidigast dagen innan grenen. Bekräftningen för fredagens grenar kan göras tidigast kl. 18.00 på torsdag. Bekräftningen är obligatorisk.

I tävlingarna används nätbekräftning. Ifall det uppstår problem med nätbekräftningen görs bekräftningen skriftligt i tävlingskansliet senast 90 minuter innan grenen börjar.

INSTRUKTIONER FÖR NÄTBEKRÄFTNING

Nätbekräftningen görs i adressen: www.tuloslista.com/varmistus/

 • Man kan bekräfta en eller flera idrottare på samma gång. Bekräftningen kan göras av idrottaren själv eller av föreningens kontaktperson.
 • För bekräftningen behöver du en föreningskod. Föreningskoden finns i idrottarens kuvert och kan också fås från tävlingskansliet.
 • Välj rätt tävling från listan: 6.8.2021 SM-kilpailut P/T14-15.
 • Välj din egen förening.
 • Skriv in föreningskoden – teckenstorleken och mellanslagen har ingen betydelse.
 • Hämta idrottarens uppgifter och bekräfta grenen/grenarna.
 • Skriv in kontaktuppgifterna, var noga med e-postadressen.
 • Välj Muutosten esikatselu och granska de förändringar du gjort.
 • Kom ihåg att spara bekräftningen!
 • Granska genast att du får en e-post av bekräftningen (granska också skräppostlådan).
 • Om du inte får en e-post av bekräftningen eller nätbekräftningen misslyckas – kontakta genast tävlingskansliet.
 • Kontakta tävlingskansliets telefonnummer 040 502 6079 vid alla problemsituationer som gäller bekräftningen.

I löpgrenar behöver man inte skilt bekräfta inför semifinaler och finaler. När idrottaren kommit vidare till semifinalen eller finalen kan hen inte låta bli att tävla utan att en läkare anger orsaken. Ifall en idrottare låter bli att delta i en gren som hen bekräftat, utan att bekräftelsen återtagits, har hen inte rätt att delta i någon annan gren samma dag eller senare dagar i ifrågavarande mästerskapstävlingar.

Man kan annullera en bekräftningen endera elektroniskt eller till tävlingskansliet inom bekräftningstiden.
Annulerigen av en bekräftningen bör göras i god tid, dock senast 90 minuter innan grenen börjar.

Tävlingsnumror

Idrottarna använder samma tävlingsnummer i alla grenar. Tävlingsnumrona samt säkerhetsnålen delas ut med övrigt tävlingsmaterial i tävlingskansliet.

Tävlingsnummern bör fästas på tävlingsdräkten och den får inte vikas. I alla hoppgrenar kan man fästa numret endera på bröstet eller på ryggen. I längdhopp och tresteg är det ändå önskvärt att numret fästs på bröstet. I andra grenar både på bröstet och på ryggen.

Tävlingnumrorna granskas vid upprop (calling) så det är bra att fästa den innan man kommer till upprop. Man behöver inte returnera tävlingsnumret.

När du hämtat tävlingsnumret betyder det inte att nu har bekräftat – bekräftningen bör ALLTID ske enligt de ovan nämna instruktionerna.

Tävlingsdräkt

Enligt mästerskapsreglerna bör idrottarna under FM tävlingarna använda föreningens officiella tävlingsdräkt. Den här regeln gäller också prisutdelningen.

Användning av egna redskap

Här finns en lista på arrangörernas kastredskap.

Kula 3 kg; Nelco / 90 mm, Nelco / 97 mm, 108 mm.

Kula 4 kg; Nelco / 95 mm, 100 mm, 104 mm.

Diskus 750 g; ATE HI-Spin, ATE Twister

Diskus 1000 g; Nelco Challenger, Nelco Olympia Super-Spin

Slägga 3 kg; Polanik /91 mm

Slägga 4 kg; Polanik /95 mm

Spjut 400 g; Nordic Sport Comet, Nemeth, Nemeth Special

Spjut 600 g; Nemeth Standard 70, Nemeth Standard 50, Flying Finn Competition

Egna kastredskap och stavar bör lämnas in för granskning senast 120 minuter (två timmar) innan den i tidsschemat angivna tiden för grenens start. Granskningen av kastredskap sker i servicehuset som ligger bakom bortre långsidan i närheten av 300m:s starten. Arrangörerna för de vid granskning godkända kastredskapen och stavarna till tävlingsplatsen innan uppvärmningen på plan startar.

Man får ha maximalt 2 kastredskap per idrottare.

I samband med att du för dina redskap för granskning ska du fylla i en blankett för granskning av redskap. Dessa får du vid redskapsgranskningen.

Granskning av redskap Öppettider
Torsdag 5.8 18.00 – 21.00
Fredag 6.8 10.00 – 21.00
Lördag 7.8 07.30 – 18.00
Söndag 8.8 07.00 – 18.00

Vistelse inne på sportplan

Endast tävlanden och funktionärerna får vistas inne på idrottsplanen.

Uppvärmningsområde

Konstgräsplanen mellan idrottsplanen och parkeringen samt spånbanan som finns bakom bortre långsidan fungerar som uppvärmningsområden. De fotbollsplan som finns i närheten av idrottsplan kan också användas till uppvärmning.
Uppvärmningsområdet för långa kast finns i Nedervetil vid släggplanen, adressen Granökärrväen 20, 68410 Nedervetil. Det tar ca 20 minuter att köra till släggplanen från tävlingsplatsen.

Uppvärmnings kast

I alla kastgrenar har idrottare två uppvärmningskast på tävlingsplatsen. Kasten sker i den ordning som man tävlar. Grenledaren kan tillåta flera kast ifall tidsschemat tillåter.

Upprop (Call room)

Idrottaren kommer till tävlingsplatsen endast genom call room enligt tidsschemat för upprop. Call room finns i ändan av uppvärmningsområdet nära 100:s starten. Tiden vid upprop är 10-15 minuter. När tiden gått ut förs idrottarna till tävlingsplatsen.
I call room granskas att idrottarnas utrustning (bl.a. tävlingsdräkten och tävlingsnumret) är i enlighet med reglerna. Sådana elektroniska apparater som förbjuds i reglerna (bl.a. mobiltelefon, radio, MP3 spelare, smartklocka, läsplatta) får man inte använda på idrottsplanen. Det lönar sig att lämna dessa apparater och andra värdeföremål hos vårdnadshavaren innan man förflyttar sig till call room. Idrottarnas personliga föremål uppbevaras inte i call room.

Vid uppropet finns heat-indelningar samt prestationsföljden till påseende.

Förflyttningen till prestationsplatsen sker i samlad trupp. I fältgrenar sker även förflyttningen bort från prestationsplatsen i samlad trupp. I löpgrenar förs löparnas utrustning i korgar till tältet vid målområdet (mixed zone).

ANVISNINGAR ÅT IDROTTAREN:

 • Kom i god tid till uppropet.
 • Granska att du har med dig all utrustning som du behöver på plan och att du fäst nummerlappen.
 • Om du vet att du deltar i en annan gren då du borde vara vid uppropet, säg till om det till funktionärerna vid uppropet när du är vid uppropet för din första gren eller begär att din tränare/vårdnadshavare gör det.
 • Du kan besöka toaletten med funktionärens lov.
 • Använd inte elektroniska apparater på plan.

Inledningshöjder och ribbhöjningar (31.5 2021)

P15 Höjd

135-140-145-150-155-160-163-166-169-172-174 + 2 cm

P15 Stav

240-260-280-300-310-320-330-340-350-360-370-375 + 5 cm

P14 Höjd

135-140-145-150-155-158-161-164-167-170-172 + 2 cm

P14 Stav

230-250-265-280-290-300-310-320-330-340-345 + 5 cm

F15 Höjd

125-130-135-140-145-150-153-156-159-161 + 2 cm

F15 Stav

190-210-225-240-255-270-280-290-300-310-320-325 + 5 cm

F14 Höjd

125-130-135-140-145-150-153-156-158 + 2cm

F14 Stav

170-190-210-225-240-250-260-270-280-290-300-310-320-325 + 5 cm

I grenar där tävlandena avslutar på samma resultat ordnas inga omtagningar. Medaljerna, mästerskapet inkluderat, kommer att delas mellan de involverade.

Löpning

Sprint sträckorna 100 – 400 och häcklöpning. Försöken och finalen löps på de utsatta tiderna. Ifall semifinalen uteblir faller de bort från tidsschemat.

800 m löps som direkt final och vid behov i flera heat enligt ranking. Maksimalt 12 löpare per heat.

Samma förfarande vid 1500 m hinder och 2000 m som vid 800 m. Maksimalt 19 löpare per heat.

Kvalificering i löpgrenar

100m, 80mH, 100mH

Löpare

9-16               2 försöksheat, de 3 bästa från varje försöksheat och 2 på basen av tid till final
17-24             3 försöksheat, de 2 bästa från varje försöksheat och 2 på basen av tid till final
25-32             4 försöksheat, de 3 bästa från varje försöksheat och 4 på basen av tid till semifinal
                      2 semifinalheat, de 3 bästa från varje semifinalheat och 2 på basen av tid till final

300m

Löpare
9-16               2 försöksheat, de 3 bästa från varje försöksheat och 2 på basen av tid till final
17-24             3 försöksheat, de 2 bästa från varje försöksheat och 2 på basen av tid till final
25-32             4 försöksheat, segraren från varje försöksheat och 4 på basen av tid till final

800m

Om de bekräftade är mer än 12, löps 800 m i två heat som direkt fina

2000m ja 1500m hinder

Löps som direkt final. De löpande delas in i två heat ifall de bekräftade är mer än 19.

Omklädningsrum, dusch och toalett

Omklädningsrummen, duschen och toaletten finns i servicehuset vid idrottsplanen. Lämna inga värdeföremål i omklädningsrummen. Arrangören ansvarar inte för försvunna föremål. Upphittade föremål kan mot beskrivning hämtas från tävlingskansliet under tävlingen. Förutom de toaletter som finns i omklädningsrummen finns också extra toaletter på tävlingsområdet.

Prisutdelning

Uppsamlingen för prisutdelningen sker vid uppsamlingsplatsen för prisutdelning 10 minuter före den i tidsschemat angivna tidpunkten. Uppsamlingsplatsen finns i närheten av målområdet.

Presentation av de tävlande

Presentationen av de tävlande i finalerna sker ungefär 3-5 minuter före grenen inleds vid start- och prestationsplatsen.

Klädkorg

I löpgrenarna och gång förs idrottarnas utrustning i klädkorgar till tältet (mixed zone) som finns i ändan av målområdet.

Första hjälp

Första hjälp gruppen dejourerar under hela tävlingen på idrottsplanen. Första hjälpstationen är placerad i närheten av 100 meters starten, se områdeskartan. Ispåsar finns vid varje prestationsplats.

Protester

Protester bör lämnas in senast 30 minuter efter att de officiella resultaten publicerats. Protesten bör lämnas in skriftligen till tävlingskansliet och protestavgiften på 50 € bör betalas. Blanketter fås från tävlingskansliet.

Resultatservice

Resultaten sätts upp på anslagstavlan som finns mittemot kioskbyggnaden intill främre rakan. Resultatservice finns i närheten av målområdet. I tävlingen används live-resultatservice, länk till live-resultatservicen hittas på tävlingarnas hemsida.

Organisationskommitténs ordförande

Timo Virolainen, 044 780 9152, e-post: timo.virolainen@kepli.fi

Tävlingsledare

Juha Yrjänä, 050 555 3052, e-post: juha.yrjänä@kotinet.com

Tekninen johtaja

Jorma Harju, 040 584 2737, e-post: jorma.harju@boliden.com

Kansliansvarig

Minna Vörlin, 0400 739 454, e-post: minna.vorlin@gmail.com

Resultatservice ansvarig

Gabriella Lövsund, 045 124 5091, e-post: gabriella.lovsund@gmail.com