Kontakta oss

Organisationskommiténs ordförande

Timo Virolainen, 044 780 9152, e-post: timo.virolainen@kepli.fi

Tävlingsledare

Juha Yrjänä, 050 555 3052, e-post: juha.yrjana@kotinet.com

Generalsekreterare

Pia Björkqvist, 040 559 2654, e-post: bjorkqvist.pia@gmail.com

Teknisk ledare

Jorma Harju, 040 584 2737, e-post: jorma.harju@boliden.com

Kansliansvarig

Minna Vörlin, 0400 739 454, e-post: minna.vorlin@gmail.com

Resultatansvarig

Gabriella Lövsund, 045 124 5091, e-post: gabriella.lovsund@gmail.com