Media

Medias arbetsutrymme finns i ????. Arbetsbord för media finns också på läktaren. Mixed Zone (intervjuområde) finns invid målområdet.

Fotografer som rör sig på innerplan bör använda egna press/foto-västar.