Prisutdelning

Praxis vis prisutdelningarna

Pristagarna samlas vid uppsamlingsplatsen 10 minuter innan den tid som prisutdelningen enligt tidsschemat börjar. De ställer sig i den ordning som de mottar sina pris, eftersom flera prisutdelningar kan ske samtidigt.

Idrottarna följer prisutdelarna ut på plan och ställer sig bakom prispallen i given ordning. För att undvika smittorisk sker ingen handskakning varken med prisutdelaren eller med de andra pristagarna! Vi rekommenderar att alla som deltar i prisutdelningen använder ansiktsmask under hela ceremonin.

Efter att tävlandena fått sina pris ställer de sig sist i kön. Vid avslutad ceremoni följer pristagarna prisutdelarna tillbaka till uppsamlingsplatsen.

Tidsschema för prisutdelningen

Fredag 6.8 2021                  
 
Prisutdelning                                              Gren(ar)
 
15:25                                                         F14 gång
15:25                                                         F15 gång
15:25                                                         P14 gång
15:25                                                         P15 gång
15:25                                                         P15 slägga
 
16:30                                                         P14 slägga
 
18:20                                                         P14 1500 m hinder
18:20                                                         P15 1500 m hinder
18:20                                                         F14 stav
 
18:40                                                         F14 1500 m hinder
18:40                                                         F15 1500 m hinder
18:40                                                         P14 3-steg
18:40                                                         F14 spjut
 
20:50                                                         P15 3-steg
20:50                                                         F14 300 m häck
20:50                                                         F15 300 m häck
20:50                                                         P14 300 m häck
20:50                                                         P15 300 m häck
 
21:15                                                         F15 stav
21:15                                                         F15 spjut
 
 
Lördag 7.8 2021
 
Prisutdelning                                              Gren(ar)
 
11:50                                                         P14 längd
11:50                                                         P14 kula
11:50                                                         F14 slägga
 
13:00                                                         F14 längd
13:00                                                         P15 höjd
 
15:20                                                         P15 längd
15:20                                                         P15 kula
15:20                                                         F15 slägga
 
16:15                                                         P14 100 m häck
16:15                                                         P15 100 m häck
16:15                                                         F14 80 m häck
16:15                                                         F15 80 m häck
16:15                                                         F14 kula
16:15                                                         P15 spjut
 
16:55                                                         P14 100 m
16:55                                                         P15 100 m
16:55                                                         F14 100 m
16:55                                                         F15 100 m
 
18:00                                                         F15 kula
18:00                                                         F15 längd
18:00                                                         P14 höjd
18:00                                                         P14 spjut
18:00                                                         F14 800 m
18:00                                                         F15 800 m
18:00                                                         P14 800 m
18:00                                                         P15 800 m
 
 
Söndag 8.8 2021
 
Prisutdelning                                              Gren(ar)
 
11:50                                                         P14 diskus
 
12:33                                                         F15 3-steg
12:33                                                         P15 stav
 
13:25                                                         P15 diskus
13:25                                                         F14 höjd
 
14:40                                                         P14 2000 m
14:40                                                         P15 2000 m
14:40                                                         F14 2000 m
14:40                                                         F15 2000 m
 
15:30                                                         P14 stav
15:30                                                         F14 diskus
 
16:00                                                         F14 3-steg
 
17:24                                                         P14 300 m
17:24                                                         P15 300 m
17:24                                                         F14 300 m
17.24                                                         F15 300 m
17:24                                                         F15 höjd
17:24                                                         F15 diskus