Tidsschema

TIDSSCHEMA (UPPDATERAT 7.8 2021)

Tidsschema FM-Karleby 6-8.8 2021 (uppdaterat 2.8 2021) – KORT VERSION

Fredag 6.8
                  
13:00         F14             Stav
                   P15            Slägga
                                             
14:00          F14/15       Gång
                                             
14:40          P14/15       Gång
                                             
15:00          P14            Slägga
                                             
16:25                            TÄVLINGARNAS ÖPPNINGSCEREMONI
                                             
16:30          P14            3-steg
                                             
17:00         P14            1500 m hinder
                   F14            Spjut
                                             
17:20          P15            1500 m hinder
                                             
17:40          F14            1500 m hinder
                                             
18:00         F15            1500 m hinder
                   F15            Stav
                                                      
19:00          P15            3-steg
                                             
19:30          F15            Spjut
                                             
19:45          F14            300 mH
                                             
19:55          F15            300 mH
                                             
20:20          P14            300 mH
                                             
20:30          P15            300 mH
                                             
 
Lördag 7.8
 
10:00          F15            80 mH försök
                   P14            Längd
                   F14            Slägga
                   P14            Kula
                                             
10:20          F14            80 mH försök
                                             
11:00          P15            Höjd
                                             
11:10          F15            100 m försök
                                             
11:20          F14            Längd
                                             
11:35          F14            100 m försök
                                             
12:00          P15            100 m försök
                   P15            Kula
                                             
12:10          P14            100 m försök
                                             
12:30          F15            Slägga
 
12:35          F15            80 mH semifinal
                                             
13:05          P15            Längd
                                             
14:00          F14            Kula
                                             
14:20          P15            100 mH final
                                             
14:30          P14            100 mH final
                                             
15:00         F15            80 mH final
                   P15            Spjut
                   F15            Längd
                                             
15:05          P14            Höjd
                                             
15:10          F14            80 mH final
                                             
15:40          P15            100 m final
                                             
15:50          P14            100 m final
                                             
16:00          F15            100 m final
                                             
16:10         F14            100 m final
                   F15            Kula
                                             
16:30          P15            800 m
                                             
16:40          P14            Spjut
                                             
16:50          P14            800 m
                                             
17:10          F15            800 m
                                             
17:30          F14            800 m
                                             
 
Söndag 8.8
                                   
9:30            P14            Diskus
                                            
10:00          F14            Höjd
                                            
10:20                           ÖPPNINGSCEREMONI
                                            
10:30         P15            300 m försök
                   F15            3-steg
                   P15            Stav
                                            
10:50          P14            300 m försök
                                            
11:10          F15            300 m försök
                                            
11:40          F14            300 m försök
                                            
11:40          P15            Diskus
                                                     
12:40          P15            2000 m
                                            
13:05          P14            2000 m
                                                       
13:30         F14            3-steg
                   P14            Stav
                                            
13:35          F14            Diskus
                                            
13:40          F15            2000 m
                                            
14:10         F15            Höjd
                   F14            2000 m
                                                     
15:45          F15            Diskus
                                            
16:20          P15            300 m final
                                            
16:30          P14            300 m final
                                            
16:45          F15            300 m final
                                            
16:55          F14            300 m final